DOMESTIC SERVICE

DOMESTIC SERVICE

Vận tải nội địa là một phần quan trọng của chuỗi logistics. Do đó, Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Thiên Niên Thanh luôn cố gắng nâng cao chất lượng của các dịch vụ vận tải nội địa nhằm cung cấp cho khách hàng giải pháp vận chuyển hiệu quả nhất.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ:

Vận tải hàng hóa bằng đường sông:

Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt:

Vận tải hàng hóa bằng đường biển nội địa Bắc Nam: Chúng tôi hiên đang khai thác tuyến vận chuyển Bắc Nam bằng đường biển đều đặn hàng tuần với các dịch vụ: